Rental

Rental, när du vill slippa ta ansvar för din truck. Du vet att du behöver en eller flera truckar. Du har behov av vissa funktioner, och du vill absolut inte äga någon truck. Du vill koncentrera dina krafter på ditt företags kärnverksamhet. Samtidigt som du vill slippa tänka på service, reparationer med mera så är du också intresserad av att ha fullständig kontroll över dina truckkostnader. Det här är de väsentligaste förutsättningarna för att du ska välja rental som hyresform. Rental är hyra på längre sikt, oftast 3-5 år. Och för att vi som truckföretag ska kunna ge dig en offert behöver vi veta vilket eller vilka funktionsbehov du har och hur många timmar trucken eller truckarna ska rulla per år, ungefär. Därefter förser vi dig med det truckbehov du har och lämnar en fast hyreskostnad per månad; en månadskostnad som inkluderar service, reparationer, försäkring med mera. Det enda du behöver tillsätta är förare och bränsle/el. När hyresperioden är över väljer du att fortsätta att hyra truckarna eller ber oss ersätta dem med nya i ett nytt rentalavtal.

 Sammanfattningsvis ger dig rental en rad fördelar:

· Du betalar enbart för den tid du utnyttjar en truck – istället för att ta av eget kapital och binda i en köptruck.
· Du får en fast månadskostnad som gör det enkelt att budgetera dina truckkostnader.
· Du är flexibel – du kan byta en truck om dina behov ändras

Boka Leasing av truck


Tillbaka till hyra