Leasing

Vi utgår från att du har ett verkligt behov av en truck men saknar för tillfället pengar i kassan. Kanske har du nyligen investerat i en ny produktionsmaskin eller i ett varulager. I det läget kan du vända dig till din bank och be om ett lån till den nya trucken. Visst, det går bra säger banken. Men då måste vi ta en inteckning i ditt företag som säkerhet för trucken. Det är däremot mindre bra. En företagsinteckning innebär att banken har ett ekonomiskt inflytande i ditt företag. Det är som att få in en delägare i verksamheten. Den här kopplingen till banken slipper du om du väljer att ta din nya truck på leasing. För leasingbolaget är nämligen själva föremålet, trucken, säkerheten. Och någon annan säkerhet krävs inte, förutom att leasingbolaget försäkrar sig om att ditt företag har en sund ekonomi.

Leasing är helt enkelt ett sätt att finansiera ett truckköp där du betalar en fast månadsavgift (under förutsättning att räntan ligger still)under en viss period, vanligen tre eller fem år. Efter den perioden köper du loss trucken från leasingbolaget för en i förväg fastställt restvärde. Restvärdet är vanligen 10-20 procent av nypriset.

Månadskostnadens storlek är beroende av leasingperiodens längd och restvärdets storlek. Vidare ska nämnas att du som leasingtagare står för samtliga truckkostnader som service, reparationer med mera.

Boka leasing av truck


Tillbaka till hyra