Korttidshyra

För många företag uppstår spontana truckbehov under kortare tid.
Det kan gälla en tillfällig topp i produktionen eller ett uppdrag på annan ort än där man är etablerad.Det här behovet löser du smidigast genom att korttidshyra en för uppdraget lämplig truck. Du betalar en fast hyra per arbetsdag och i den summan ingår service, eventuella reparationer med mera. Allt ingår förutom förare och bränsle/el.

När uppdraget är slutfört hämtar vi trucken. Det är lika enkelt och odramatiskt som att hyra en röjsåg en helg. Frigör kapital genom att hyra. När du hyr dina truckar har du skaffat dig ett stort mått av flexibilitet. Kanske får du en förändring i ditt företags verksamhet efter ett eller två år. Du behöver en annan typ av truck. Då byter vi ut den mot en som passar dina nya förutsättningar, och det gör vi utan att du drabbas av några problem eller gör en dålig affär.
Du kan också använda de truckar du i dag äger till att frigöra kapital för andra ändamål. Vi kan köpa dina truckar, ta fullständigt ansvar för dem och se till att du hyr dem till en fast månadskostnad.
Vi har också med framgång köpt företags äldre truckflottor och ersatt dem med nya Mitsubishitruckar. Det har resulterat i sänkta truckkostnader och betydande vinster för förarna i form av bättre ergonomi och miljö. Helt enkelt ökad trivsel och effektivitet.

Boka korttidshyra av truck här


Tillbaka till hyra