Hyr-Köp

Situationen där ett företag är tvunget att ha en truck men där man är osäker på företagets framtid blir allt vanligare. Horisonten kanske inte är längre bort än sex månader men behovet av en truck finns i dag. Det kan vara så enkelt som att en person köpt en lastbil för att köra gods och fått kontrakt med ett företag under 12 månader. För att klara det måste han ha en truck på flaket för att lasta och lossa med.

Vad händer efter ett år? Har den här enmansföretagaren lyckats skaffa fler kunder, och får han fortsatt förtroende från sin första kund? I det här läget säger många: Hyra en truck, nej då är pengarna bortkastade. Då har jag ingenting kvar när hyrestiden gått ut.

Då säger vi: Hyr-köp din truck. Är din affärsidé sund och du är beredd att hyra den på ett år till en fast månadskostnad så kan du sedan köpa loss den om du ser att verksamheten bär. Alternativt lämna tillbaka den. Köper du trucken av oss efter ett år får du tillgodogöra dig en betydande del av de pengar du lagt ner på hyra. Du kan se det som en rabatt på köpeskillingen.

Värt att veta: Alla hyreskostnader, oavsett hyresform, är 100% avdragsgilla i företaget.

Boka hyrköp av truck här


Tillbaka till hyra