Hyra

Under de senaste fyra fem åren har det skett en tydlig omsvängning när det gäller företagens inställning till truckar. Tidigare dominerade köp och ägande, i dag satsar majoriteten av företagen på hyra och frihet från ansvar för truckarna. Är det här en tillfällig trend, en modenyck? Knappast; det finns så många påtagliga fördelar, både ekonomiska och praktiska med att välja någon form av hyresavtal istället för köp. Och i grunden handlar det mycket om en attitydförändring. Ett företag som tillverkar golvbrunnar ska naturligtvis ägna all sin tid och energi åt golvbrunnar; åt sin kärnverksamhet. Ett företag som haft truckar; som kärnverksamhet i 30 år kan givetvis sköta truckarna både mer rationellt och mer ekonomiskt än golvbrunnsföretaget själv.Synar man i detalj ett företags skäl att välja en hyrtruck istället för köp så finns det en rad varianter:

· Vi har inte pengar i kassan just nu.
· Vi har behov av en truck bara för en kort tid.
· Vi vill inte äga, inte befatta oss med truckar överhuvudtaget.
· Vi vill veta exakt hur mycket truckarna kostar per månad.
· Vi vill sänka den totala truckkostnaden.
· Vi vill frigöra kapital.

Pä följande sidor kan du läsa om fyra olika hyresformer för truckar och i vilka situationer du väljer den ena eller den andra formen.


Vilken hyra passar dig?